Logo Kombyrån

HÅLLBARHET PÅ KOMBYRÅN

När det pratas om hållbarhet tänker många omedelbart på ekologiska åtgärder som att köra elbil, äta vegetariskt och att inte köpa matkassar i plast. Även om dessa åtgärder kan vara bra på sitt sätt, omfattar hållbarhet mycket mer och är lite mer komplicerad än så. Vi behöver utmana tankesätt och tänka några steg längre. Likväl som inte all vegetarisk kost är "bättre för miljön" handlar hållbarhet inte bara om klimatet.


Det finns tre kärnaspekter i hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet – och i vår verksamhet strävar vi efter att harmonisera dem alla.

“Som ett litet företag i en stor värld behöver vi hitta våra egna sätt att bidra till hållbarhet!”


Karina Saxvall, CINO

Ekologisk hållbarhet:

Vår inställning till miljön går utöver det konventionella. Vi väljer tex. att inreda våra kontor med second hand möbler, köpta i närområdet, vilket inte bara ger nytt liv åt begagnade tillgångar utan också minskar vår konsumtion av både ekologiska och ekonomiska resurser. Snyggt och unikt blir det också och bidrar till vår egen goda arbetsmiljö. Självklart köper vi ren el från förnybara energikällor och sopsorterar.

Genom att agera konsulter och tillhandahålla vår expertis i uppdrag inom hållbarhetsområdet, stödjer vi pågående klimatarbete och i förlängningen skapar möjligheter för konsumenter att välja "grönare företag".


Social hållbarhet:

Genom att aktivt delta i styrelser för sociala företag bidrar vi till att forma en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad som skapar bättre förutsättningar både för människors möjlighet till försörjning och för att minska segregation i samhället.
Vårt stöd till organisationer som UNICEF och Kvinna till Kvinna är en manifestation av vårt engagemang för rättvisa och allas lika värde.


Ekonomisk hållbarhet:

Vi tror på att stärka den lokala ekonomin. Genom att samarbeta med lokala leverantörer och partners, inte bara stödjer vi det lokala näringslivet, utan vi bidrar även till att skapa hållbara jobb i vår gemenskap. Vår investering i kompetensutveckling säkerställer att vi kan fortsätta att erbjuda värdefulla tjänster som gynnar våra kunder och samhället i stort. Här har vi även engagerat oss som coacher till unga UF-företagare samt i styrelser inom näringslivs-organistaioner.


Varje steg vi tar mot hållbarhet är en del av en större helhet. Genom att balansera ekologisk omsorg, socialt ansvar och ekonomisk förnuft, visar vi att hållbarhet är en integrerad del i vår verksamhet – ett förhållningssätt som är viktig för vår gemensamma framtid.