Logo Kombyrån

WHY FEED - Varför strategi?


Strategisk kommunikation innebär att medvetet planera och genomföra kommunikationsinsatser för att nå specifika mål.


När man pratar om strategi så handlar det om att identifiera:

målgruppen - vem

syfte och strategi - varför

budskap och mål - vad

kanaler - var

tidpunkt, tidsram - när


Målgruppen (Vem):

  • Målgruppen är den specifika grupp eller de individer som du vill nå med din kommunikation. Det är viktigt att förstå deras behov, preferenser och beteenden för att anpassa  kommunikationen  på ett sätt som är mest effektivt för att nå dem och .


Syfte och Strategi (Varför):

  • Syftet i strategisk kommunikation är det övergripande målet eller den anledning varför du kommunicerar med din målgrupp. Syftet kan vara att öka medvetenheten om en produkt, bygga varumärkeskännedom, öka försäljningen, eller påverka en viss attityd eller beteende hos målgruppen. Strategin är hur du planerar att uppnå detta syfte, vilka åtgärder du ska vidta och vilka resurser som behövs.


Budskap och Mål (Vad):

  • Budskapen är de meddelanden eller information du vill förmedla till din målgrupp. Dessa budskap ska vara anpassade till målgruppens intressen och behov. Målen är de konkreta resultat eller prestationer du strävar efter att uppnå genom din kommunikation. Exempel på mål kan vara att öka försäljningen med X procent, få Y antal prenumeranter på nyhetsbrevet, eller förbättra varumärkeskännedomen.


Kanaler (Var):

  • Kanaler är de medier eller plattformar som du väljer att använda för att nå din målgrupp. Det kan inkludera digitala kanaler som webbplatser, sociala medier, e-post, traditionella kanaler som TV, radio, tidningar eller affischer, samt personliga kanaler som möten, presentationer eller interaktion med säljteamet. Valet av kanaler beror på var din målgrupp är mest aktiv och mottaglig.


Tidpunkt, Tidsram (När):

  • Tidpunkten hänvisar till de specifika tidpunkter eller perioder när du väljer att kommunicera ditt budskap. Tidsramen är den övergripande tidsplanen för dina kommunikationsinsatser, inklusive när de börjar och när de förväntas avslutas. Tidpunkterna kan vara strategiska, som att släppa en ny produkt inför semestersäsongen, medan tidsramen hjälper dig att organisera och planera kommunikationen över tid för att nå dina mål.