Logo Kombyrån

Yalla Borlänge

Yalla Borlänges verksamhet avvecklas!


Borlänge 2023
Det är med sorg i hjärtat vi kommer med besked om att Yalla Borlänges verksamhet avvecklas. Styrelsen tog detta beslut för att undvika konkurs. Föreningen Yalla Borlänge kommer finnas kvar och vi hoppas att vi i framtiden kommer hitta vägar för att starta någon form av verksamhet igen.


Under juni genomfördes utförsäljning av varor i butiken/ateljén på IKEA och avveckling av ateljén på Södra backa.


FAQ:

Varför avvecklas verksamheten?
Med små marginaler och på grund av för låg orderingång samt avsaknad av långsiktiga avtal så finns inte ekonomi att driva verksamheten vidare.


Vad händer med personer som jobbat på Yalla Borlänge?

De som arbetat på Yalla Borlänge har sagts upp. De arbetar kvar under uppsägningstiden.


När stängs butiken på IKEA?

Butiken stängdes 30 juni 2023


Vad händer med föreningen?
Föreningen finnas kvar och så även styrelsen.


Har du fler frågor så går det bra att kontakta oss på:

info@yallaborlange.se


Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Yalla Borlänge